Werking

Financiële rapporten

Deze rapporten bestaan uit jaarverslagen, kwartaal- of maandverslagen per boekjaar. Maak een keuze uit welk rapport je wilt en klik op genereer.

Het verslag wordt onder het filter geplaats met een vergelijk van vorig jaar rechts ervan. Rechtsboven wordt in grafiekvorm uitgebeeld hoe de stand is ten opichte van vorig jaar. Het rapport is steeds opgedeeld in behandelingen en producten per btw tarief. Een export naar excel is te downloaden als je export aangevinkt hebt.

Het verslag gaat altijd over het gekozen jaar.

cron