Vereisten

DogInfo werkt in principe op elke webserverDogInfo vereisten

Toch sommen we een minimaal aantal vereisten op:

  • php verise: > 5.3.3
  • php modules: json, mod-rewrite, gd support
  • MySQL versie: > 3.23
  • phpBB > 3.2.0

DogInfo is een geautomatiseerd afsprakensysteem waarin jouw klant en jij volledige controle hebben over de info die er in staat. Gedeelde arbeid is het halve werk en dus kan je klant een deel aanvullen maar jij als beheerder ook. Samen vormt het dan een mooi geheel met volledige informatie voor jou als ook je klant.
Een mooi archief over de behandelingen van je hond.

De mogelijkheid om in te loggen met social logins zoals facebook of Twitter maakt het natuurlijk extra interessant.

Geinteresseerd? Neem dan contact met ons op!